Dječji vrtić Potočnica Mala Subotica vršit će upis djece za pedagošku godinu 2017./2018.

Letak