ŽUPANIJA MEĐIMURSKA
OPĆINA MALA SUBOTICA
DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA
40321 MALA SUBOTICA
GLAVNA 55 A

Klasa: 601-01/16-01
Ur.broj: 2109-93/16-01-55
Mala Subotica, 03.10.2016.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočnica Mala Subotica je na 30. sjednici održanoj dana 9.09.2016., temeljem članka 26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te čl 29. Statuta Dječjeg vrtića Potočnica donijelo

O D L U K U O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA ODGOJITELJA

1. ODGOJITELJ – 1 izvršitelj M/Ž – na određeno puno radno vrijeme
2. ODGOJITELJ – 1 izvršitelj M/Ž – na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno.
UVJETI: sukladno Čl 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih radnika (NN 133/97).

Kandidati uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:

– životopis,
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
– potvrdu od nadležnog suda sukladno članku 25 . Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, (ne stariju od 6 mjeseci)
– dokaz o hrvatskom državljanstvu.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave a prijave se dostavljaju na adresu Vrtića s naznakom “za natječaj”.

PREDSJEDNICA UV:

Branka Branilović Brnadić