PRIOPĆENJE O PROVOĐENJU DERATIZACIJE

Djelatnici DDD službe BIOINSTITUTA d.o.o. provest će deratizaciju na području Općine Mala Subotica prema slijedećem rasporedu:

 

03.10.2016. PONEDJELJAK MALA SUBOTICA

04.10.2016. UTORAK MALA SUBOTICA

05.10.2016. SRIJEDA MALA SUBOTICA

06.10.2016. ČETVRTAK SVETI KRIŽ

07.10.2016. PETAK PALOVEC

08.10.2016. SUBOTA PALOVEC

10.10.2016. PONEDJELJAK DRAŽIMUREC, STRELEC

11.10.2016. UTORAK PIŠKOROVEC

 

Deratizacija će se provoditi preparatom na bazi bromadiolona (antidot Vitamin K)

Molimo Vas :

• da uklonite smeće iz prostora gdje će se obavljati deratizacija

• da ne dirate i ne premještate postavljene mamce

• da onemogućite djeci pristup postavljenim mamcima

• da onemogućite domaćim životinjama pristup postavljenim mamcima

Za sve ostale informacije možete se javiti na broj telefona: 098 465 485

 

Bioinstitut d.o.o.
Služba dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
Dr. Rudolfa Steinera 7, HR-40000 Čakovec, Uprava: dir. dr.sc. Saša Legen D.V.M.,
OIB: 42588898414, Matični broj: 3108589, Tr. sud u Varaždinu: 070002678,
Temeljni kapital: 34.060.600,00 kn uplaćen u cijelosti,
Žiro račun (IBAN): HR58 2484 0081 1003 2792 3, Reiffeisenbank d.d. Čakovec.
Tel. 040 364 511 Dežurni: 098 465 485 ddd@bioinstitut.hr www.bioinstitut.hr