Pozivaju se sve udruge i ustanove s područja Općine i Župe Mala Subotica  na sastanak povodom "DANA KRUHA I ZAHVALE PLODOVA ZEMLJE 2012" koji će se održati u prostorijama  udruge KUU ZVON-a (u dvorani za vjeronauk na farofu) 11. 09. 2012. g. (utorak) u 19.30 sati.