U utorak, 28. listopada 2014. godine u prostorima Općine Belica održano je osposobljavanja Stožera zaštite i spašavanja i Vatrogasnog zapovjedništva općina Belica, Dekanovec, Domašinec, Mala Subotica i Pribislavec.

Cilj osposobljavanja bio je upoznati članove stožera i zapovjedništva sa njihovim obvezama i odgovornostima u sustavu zaštite i spašavanja te ih osposobiti za djelovanje u sustavu zaštite i spašavanja, katastrofama i velikim nesrećama.
Osposobljavanje je provedeno temeljem Programa osposobljavanja kojeg je donio ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje sa slijedećim temama:

Sustav zaštite i spašavanja,

Obveze i zadaće lokalne zajednice i odgovornih osoba u zaštiti i spašavanju,

Stožerno upravljanje u kriznim događajima,

Odnosi s javnošću, medijima,

Studija slučaja – Prevrtanje cisterne s gorivom,

Simulacijska vježba – Prometna nesreća cisterne s ukapljenim naftnim plinom.

Teme su prezentirali pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Čakovec Ladislav Söke i voditelj Odjela preventivnih i planskih poslova Ferid Kašmo.