Poštovani,

ovim putem vas pozivamo da se sa vašim mjesnim odborom, odnosno udrugom, uključite u akciju čišćenja okoliša u Općini Mala Subotica povodom Dana planeta Zemlje dana 13. travnja 2019. godine (subota). Molimo predsjednike vijeća mjesnih odbora da organiziraju traktore sa prikolicama za prijevoz otpada na lokacije koje će biti naknadno dogovorene sa komunalnim redarom Općine Mala Subotica. Predsjednike vatrogasnih društava  molimo da organiziraju prijevoz aktivista vatrogasnim vozilima na lokacije čišćenja te da odrede voditelja akcije za svoje naselje. Ukoliko voditelj akcije nije predsjednik DVDa potrebno je dostaviti ime i prezime, kao i broj mobitela imenovanog voditelja kako bi se što lakše koordinirala akcija. O broju osiguranih vozila i dobrovoljaca molimo da izvjestite Općinu Mala Subotica najkasnije do ponedjeljka 08.04.2019. godine.

Općinski načelnik

Valentino Škvorc