Sudjelovali smo na božićnom sajmu na prodajnoj izložbi.