REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA

Na temelju članka 43. Statuta Općine Mala Subotica (“SIužbeni glasnik Međimurske županije” br. 3/13), Izmjena i dopuna Statuta Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 10/13), članka 13. Pravilnika za provedbu programa Povećanja energetske učinkovitosti
Obiteljskih kuća na području Općine Mala Subotica, Općinski načelnik Općine Mala Subotica dana 14. studenog 2014.godine donosi

ZAKLJUČAK

o utvrđivanu bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja mjera energetske učinkovitosti iz Programa “Povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Mala Subotica*

I

Utvrđuje se bodovna lista za sufinanciranje Programa “Povecanja energetske ućinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Mala Subotica” koji su ostvarili pravo na sufinanciranje:

Redni broj Ime i prezime Naselje, ulica i kućni broj Ukupan broj bodova
1. Ivanka Vidović B.Radića 52, Mala Subotica 106,50
2. Dajana Marčec B.Radića 26, Mala Subotica 103,50
3. Ivan Novak I.Vurušića 14, Mala Subotica 103,00
4. Ana Pintar Glavna 37, Mala Subotica 102,50
5. Ljiljana Cerovečki B.Radića 107, Mala Subotica 102,00
6. Ivan Horvat Držimurec 22, Držimurec 99,00
7. Petar Barić T.Goričanca 17, Mala Subotica 97,50
8. Anica Mihinjač A.Šenoe 4, Mala Subotica 91,50
9. Stjepan Kocijan B.Radića 97, Mala Subotica 89,50
10. Miljenko Pintarić Glavna 83, Palovec 88,50
11. Stiven Ključarić Športska 85, Palovec 77,50
12. Janja Domjanić B.Bušića 11, Mala Subotica 75,50
13. Julijana Kovačić A.Stepinca 72, Mala Subotica 71,00
14. Vladimir Krčmar I.Vurušića 11, Mala Subotica 49,50

 

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA:

Franjo Janković

PDF za ispis..SVI DETALJI –  Zaključak – utvrđena bodovna lista