Prije desetak dana održana je redovna godišnja skupština Županijske lige protiv raka čakovec. Skupština je, pred velikim brojem članova i gostiju, održana u prostorijama Tehnološko inovacijskog centra Međimurje u čakovcu. O radu u proteklom jednogodišnjem razdoblju govorio je dr. med. Hussein Saghir, predsjednik Lige.

Istaknuvši mnoge provedene akcije  kojima se potiču preventivni pregledi, napomenuo je da rad Lige ne bi bio tako dobar da nema odlične suradnje s klubovima koji djeluju u sklopu lige. Zajedno s Klubom žena Nova nada, Klubom laringektomiranih, Udrugom oboljelih na debelom crijevu – ILCO i Klubom  oboljelih od raka prostate, organizirali su brojne akcije radi promicanja zdravlja, sprječavanja i ranog otkrivanja oboljelih od raka te poboljšanje života već oboljelih osoba.

I u narednom razdoblju provodit će se akcije koje su stanovnici Međimurja jako dobro prihvatili, a zahvaljujući kojima je do sada nabaljeno puno medicinske opreme koja pomaže u borbi protiv raka. Izvješća o radu podnijeli su i predsjednici svih klubova i udruga koje djeluju u sklopu Lige. Sva izvješća, kao i  plan rada i financijski plan za naredno razdoblje jednoglasno su prihvaćeni.

Na svečanom dijelu skupštine, u znak priznanja i zahvalnosti za izuzetan doprinos u radu Kluba laringektomiranih Međimurske županije, Antunu Zadravcu iz Male Subotice dodijeljena je  Povelja – najviše priznanje Županijske lige protiv raka čakovec. Od raka grla obolio je 1993. godine, u dobi od 64 godine.Nakon operacije uspješno je savladao nadomjesni, ezofagealni govor (govor iz jednjaka), za što je potrebno izuzetno strpljenje, upornost i angažman prvenstveno oboljele osobe i logopeda.

Izuzetnu pomoć u procesu rehabilitacije pružili su mu članovi Kluba laringektomiranih Zagrebačke lige protiv raka,  kamo je odlazio na redovite mjesečne sastanke, odmah nakon operacije, a povremeno odlazi i danas. U zagrebačkom klubu je bio vrlo aktivan, te je ostao njegovim članom i nakon što je osnovan Klub laringektomiranih u Međimurskoj županiji.  O njegovom izuzetnom doprinosu u radu Kluba Zagrebačke lige, svjedoči činjenica da je u periodu od  2001. do 2009. godine bio član Glavnog odbora tog kluba.

Iskustvo stečeno u zagrebačkom klubu želio je podijeliti sa oboljelim osobama iz Međimurja, pa je 1998. godine okupio desetak osoba,  te je 09.srpnja u sklopu Županijske lige protiv raka čakovec osnovao Klub laringektomiranih. Klub iz čakovca bio je tada jedini županijski klub u Republici Hrvatskoj, a gosp. Antun Zadravec je postao predsjednik kluba.   Ovu funkciju uspješno je obnašao  gotovo punih 13 godina. Zajedno sa drugim članovima kluba posjećivao  je laringektomirane osobe u Županijskoj bolnici čakovec kako bi im svojim savjetima pomogao da se što uspješnije prilagode novonastaloj situaciji.

Istovremeno ih je informirao o radu Kluba te ih pozivao da se uključe u njegove aktivnosti.  Maksimalno se angažirao da od stručnjaka dobije  potrebne infomacije o mogućnostima ostvarivanja različitih prava iz zdravstvene zaštite, socijalno-ekonomskih prava kao i prava na ortopedska pomagala koje je potom nesebično širio drugim članovima kluba.  Uz to se angažirao da se za članove kluba povremeno organiziraju predavanja stručnjaka o interesantnim temama vezanim uz  njihovu ili druge bolesti.

Gosp. Antun Zadravec dao je veliki doprinos u prosvjećivanju javnosti Međimurske županije o posebnim potrebama laringektomiranih osoba uz istovremeno slanje poruke da se i uz tako tešku bolest može živjeti ispunjen i radostan život. U više je navrata bio gost radio emisija ili je u pisanim medijima govorio o svojem životnom iskustvu. Dodjelom ove povelje  nagrađen je doprinos jednog “malog” samozatajnog čovjeka, ali velikog u svojoj nesebičnoj brizi da pomogne drugima svojim iskustvom, te tako doprinese kvaliteti života osoba oboljelih od raka!