Izvod iz ZAPISNIKA

s 9. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana 18.ožujka 2014. godine u 18,00 sati u prostorijama Općinskog vijeća, Glavna 29a, Mala Subotica

NAZOČNI VIJEĆNICI :
Danica Glad, Miran Pintarić, Biljana Bedić, Vesna Halić, Dejan Horvat, Josip Horvat, Željko Jančec, Mladen Križaić, Vladimir Mihalic, Jadranka Sermek, Valentin Šipuš

IZOČNI VIJEĆNICI:
Ivan Marčec, Ivana Mikac-Dodlek, Josip Šegović

OSTALI NAZOČNI :
Vladimir Domjanić, načelnik
Dragutin Branilović, zamjenik načelnika
Franjo Janković, pročelnik
Ljiljana Cerovečki, računovođa
Blaženka Krčmar, tajnica
Mladen Braniša, komunalni redar
Marija Molnar, ravnateljica Dječjeg vrtića „Potočnica“
Josip Šimunko, predstavnik javnih medija

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad pozdravlja sve nazočne i daje riječ načelniku Vladimiru Domjaniću kako bi podnio izvješće o događanjima u Općini od prošle sjednice…

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 9. sjednice OV