8. sjednica OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održana je  18.veljače 2014. godine u 18,00 sati u prostorijama Općinskog vijeća, Glavna 29a, Mala Subotica.

NAZOČNI VIJEĆNICI :

Danica Glad, Miran Pintarić, Biljana Bedić, Vesna Halić, Dejan Horvat, Josip Horvat, Željko Jančec, Mladen Križaić, Ivan Marčec, Vladimir Mihalic, Ivana Mikac-Dodlek, Jadranka Sermek

IZOČNI VIJEĆNICI:

Josip Šegović, Valentin Šipuš

OSTALI NAZOČNI :

Vladimir Domjanić, načelnik

Dragutin Branilović, zamjenik načelnika

Franjo Janković, pročelnik

Ljiljana Cerovečki, računovođa

Blaženka Krčmar, tajnica

Mladen Braniša, komunalni redar

Josip Šimunko, predstavnik javnih medija

IZVOD IZ ZAPISNIKA sa 8. sjednice OV