7. sjednica OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održana je 27.prosinca 2013. godine u 17,30 sati u prostorijama Općinskog vijeća, Glavna 29a, Mala Subotica

NAZOČNI VIJEĆNICI :

Danica Glad, Valentin Šipuš, Miran Pintarić, Biljana Bedić, Dejan Horvat, Josip Horvat, Željko Jančec, Mladen Križaić, Ivan Marčec, Ivana Mikac-Dodlek, Jadranka Sermek, Josip Šegović

IZOČNI VIJEĆNICI:

Vesna Halić, Vladimir Mihalic

OSTALI NAZOČNI :

Vladimir Domjanić, načelnik, Dragutin Branilović, zamjenik načelnika, Franjo Janković, pročelnik, Ljiljana Cerovečki, računovođa, Blaženka Krčmar, tajnica, Mladen Braniša, komunalni redar, Slavko Treska, komunalni radnik, Marija Molnar, ravnateljica Dječjeg vrtića Potočnica, Josip Šimunko, predstavnik javnih medija.

Detalji sa sjednice mogu se vidjeti u IZVODU IZ ZAPISNIKA .