Na 6.sjednici Općinskog vijeća prihvaćen je općinski proračun sa 2014. godinu, a donosilo se i niz važnih odluka …….

Detalji sa sjednice mogu se vidjeti u  IZVODU IZ ZAPISNIKA.