U svojem izvješću, načelnik Vladimir Domjanić, izvijestio je vijećnike o završenim i započetim investicijama u Općini, o postignutom sporazumu u sporu s Privrednom bankom Zagreb, o kandidiranim projektima, o pokrenutim postupcima ovrhe dužnicima za komunalnu naknadu s naknadom za uređenje voda te o inicijativi izgradnje branika na pružnom prijelazu u Ulici braće Radića u Maloj Subotici. 

Tijekom Aktualnog sata raspravljalo se o terminima sazivanja sjednica, o krađama šuma, o iscrtavanju horizontalne signalizacije, o spuštenim rubnicima na pješačko-biciklističkoj stazi u Ulici A.Stepinca i dr..

Tijekom same sjednice dana je suglasnost na Statut i Pravilnik Dječjeg vrtića, prihvaćen je prijedlog Ugovora o prijenosu izgrađene komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu u Piškorovcu, Plan gradnje komunalnih vodnih građevina, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u Općini Mala Subotica za 2014.godinu, Izvješće o radu komunalnog redara, prijedlog Odluke o visini naknade vijećnicima za 2013.godinu te donesena je Odluka o produženju roka trajanja koncesije  za obavljanje sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada.

Sjednica je održana 12.studenoga 2013.godine u 18,00 sati.

 

Detalji sa sjednice mogu se vidjeti u IZVODU IZ ZAPISNIKA .