Na 4.sjednici Općinskog vijeća prihvaćen je prijedlog Izmjena i i dopuna proračuna Općine Mala Subotica za 2013.godinu, prihvaćen je Godišnji plan i izvedbeni program rada Dječjeg vrtića, usvojene su Izmjene i dopune Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Izmjene i dopune Plana zaštite od požara i donesena je Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći Mariji Hlišć iz Držimurca.

U svojem izvješću, načelnik Vladimir Domjanić izvijestio je vijećnike o investicijama u Općini, o održanom sastanku s predstavnicima Privredne banke Zagreb vezano za njihov spor s DVD Mala Subotica, o troškovima  održavanja javnih površina za koncesionare i javne radove i dr..

Tijekom Aktualnog sata raspravljalo se o rješavanju problematičnog raskrižja u Maloj Subotici, o računovođama, o objavi popisa općinskih dužnika, o možebitnom sukobu interesa, o isplati naknade za rad vijećnika, o «benkoskoj vulički», o tvrtci HAIX OBUćA d.o.o. i dr.

Detalji sa sjednice mogu se vidjeti u IZVODU IZ ZAPISNIKA.