Na protekloj 38.sjednici Općinskog vijeća Općine Mala Subotica načelnik Vladimir Domjanić, u svom izvješću o događanjima od prethodne sjednice, izvijestio je vijećnike o Rješenju Trgovačkog suda u Bjelovaru o sporu s Općinom Orehovica, o izdvajanju naselja Štefanec iz sastava Općine, o kandidiranim projektima prema Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, o prihvaćanju prijedloga o prijenosu vlasništva zemljišta u središtu Općine i dr..

 

 

 

Tijekom Aktualnog sata raspravljalo se o prekidu telefonskih veza u Ulici A.Stepinca u Maloj Subotici te o obvezama nezavisnih vijećnika prema državnoj reviziji.

Na samoj sjednici prihvaćeno je izvršenje proračuna za prošlu godinu i pripadajuće odluke i izvješća, donesen je Poslovnik o radu Općinskog vijeća, prihvaćena su financijska izvješća za 2012.godinu i potvrđeni su  planovi rada za 2013.godinu za DVD-a, donesene su odluke o produženju roka trajanja koncesija za prijevoz pokojnika, za obavljanje sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada te za obavljanje dimnjačarskih poslova, odluka o imenovanju kandidata za člana Nadzornog odbora Međimurje-plina čakovec, doneseni su zaključci o zahtjevu za otkup zemljišta u k.o. Štefanec, o zamolbi o oslobađanju hrvatskih branitelja, invalida domovinskog rata i obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja od plaćanja komunalnog doprinosa kod legalizacije nelegalno izgrađenih stambenih i gospodarskih objekata, o zamolbi NK Dinamo Palovec za jednokratnu financijsku pomoć te o ponudi traktorske kosilice.

 

 

Detalji sa sjednice mogu se vidjeti ovdje.