Na protekloj 37.sjednici Općinskog vijeća Općine Mala Subotica načelnik Vladimir Domjanić u svom izvješću o događanjima od prethodne sjednice izvijestio je vijećnike o provedenoj javnoj nabavi za izgradnju nadstrešnice i uređenja vanjskog prostora mrtvačnice Palovec, o provedenoj javnoj nabavi za izradu projektne dokumentacije za lovačku remizu, o projektima kandidiranim prema Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, o projektu uštede i obnove vanjske rasvjete i dr..

 

 

 

Tijekom Aktualnog sata raspravljalo se o psima lutalicama, o problemu ograde i uništenih bankina u Svetom Križu, o gradnji u naselju Piškorovec, o hrpi asfalta u Palovcu, o problematičnom raskrižju u Maloj Subotici te o izdvajanju naselja Štefanec iz sastava Općine.

Na samoj sjednici donesen je novi Statut Općine, prihvaćena je Odluka o proporcionalnom povećanju učešća u vlasništvu i financiranju JVP čakovec, donesenu su III.izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu, Odluka o sufinanciranju troškova popravka vozila i vatrogasnog doma DVD Držimurec-Strelec, Odluka o natječaju za zakup poslovnih prostora u Domu kulture Mala Subotica i Stara škola-Palovec te je odlučeno da se podnositeljima Zahtjeva za otkup općinskog građevinskog zemljišta u k.o. Benkovec omogući otkup u veličini potrebnoj za postupak legalizacije.

 

 

Detalji sa sjednice mogu se vidjeti ovdje.