Na protekloj 36. sjednici Općinskog vijeća Općine Mala Subotica načelnik Vladimir Domjanić u svom izvješću o događanjima od prethodne sjednice izvijestio je vijećnike o potpisanom ugovoru s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije o sufinanciranju projektne dokumentacije za lovačku remizu te s Međimurskom županijom o sufinanciranju izrade detaljnog plana uređenja Općine dok se tijekom aktualnog sata
raspravljalo o «Našem listeku». 
 

Na samoj sjednici jednoglasno su prihvaćene 2.Izmjene i dopune Proračuna Općine za 2012.godinu te Programi i Planovi vezani na te izmjene zatim Plan razvojnih programa i investicija i kapitalnih donacija za razdoblje 2013.-2015.godine, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda za 2013.godinu te Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013.godinu.
 

Detalji sa sjednice mogu se vidjeti ovdje.