Na protekloj 33.sjednici Općinskog vijeća Općine Mala Subotica načelnik Vladimir Domjanić u svom izvješću o događanjima od prethodne sjednice izvijestio je vijećnike o odobrenim sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za 3 kandidirana projekta, o uvjetima građenja za nadstrešnicu na mrtvačnici u Palovcu, o trenutnim radovima u Maloj Subotici i Držimurcu, o zahtjevu tvrtke Betex d.o.o. o raskidu Ugovora o najmu poslovnog prostora u Domu kulture Mala Subotica te o pristizanju interventnih sredstava od strane ŽUC-a. 
 

Zamjenica načelnika Danica Glad pojasnila je Uredbu o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru. Tijekom aktualnog sata raspravljalo se o premještanju ograde g.Mihoceka u Svetom Križu, o Povjerenstvu za javna priznanja, o ubiranju placovine za vrijeme općinskih manifestacija, o održanoj javnoj raspravi i javnom uvidu o Zahtjevu i Tehničko-tehnološkom rješenju za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša svinjogojske farme tvrtke Agromeđimurje d.d. koja se nalazi na području Općine Belica te o nerealizaciji izvedbe alternativnog puta za preusmjeravanje prijevoza šljunka sa šljunčare u Držimurcu od strane tvrtke Pavlic-asfalt-beton.

Na samoj sjednici jednoglasno je prihvaćeno Izvršenje proračuna za prvu polovicu 2012.godine te Odluka o prihvaćanju Izvješća načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine u 2012. i 2011.godini. Detalji sa sjednice mogu se vidjeti "klikom ovdje" .