U utorak, 25.svibnja s početkom u 19,00 sati održana je 30.sjednica Općinskog vijeća Općine Mala Subotica. Nakon što je načelnik Vladimir Domjanić podnio kratko izvješće o događanjima u Općini od prethodne sjednice, raspravljalo se o suzbijanju komaraca, Župnikovom prozivanju Palovčana i Svetokrišćana, o premještanju ograde kod jednog mještanina Svetog Križa, o košnji u Palovcu, o problemu raskrižja Ulice A.Stepinca, Glavne ulice i Ulice B.Radića u Maloj Subotici, o JVP čakovec, o problemu prijevoza šljunka tvrtke Pavlic-asfalt-beton d.o.o., o daljnjim radovima na mrtvačnici Mala Subotica-Štefanec, o izdvajanju naselja Štefanec iz sustava Općine, o očitovanju koncesionara Gospodarstva «Juras», o problemima usklađivanja rada Dječjeg vrtića s državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe te o drugim pitanjima. Donesena je Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima, Odluka o nerazvrstanim cestama  na području Općine, Odluka o prihvaćanju ponude za izradu geoinformacijskog sustava Općine, Odluka o usvajanju DPU Ulice Zorana Šegovića-Gornje Trate, Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić «Potočnica», Odluka o načinu ostvarivanju prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić «Potočnica», Odluka o IV.Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu u Zoni Poduzetništva, Odluka o sufinanciranju stambenog zbrinjavanja obitelji Topić, Odluka o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe te Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite. Detalji sa sjednice mogu se vidjeti pod «Pročitaj više».

IZVOD IZ  ZAPISNIKA

 

s 30. sjednice OPćINSKOG VIJEćA OPćINE MALA SUBOTICA održane dana  22.5.2012. godine u 19,00 sati u prostorijama Općinskog vijeća, Glavna 29/A, Mala Subotica

 

NAZOčNI VIJEćNICI :

Vladimir Mihalic, Vlado Jančec, Zlatko Dominić, Dejan Horvat, Đurđa Horvat, Đurđica Jančec, Mladen Kodba, Vesna Krčmar, Matija Novak, Jadranka Sermek, Josip Šegović, Valentin Šipuš

 

NENAZOčNI VIJEćNICI:

 Vladimir Horvat, Ivan Oršoš

 

OSTALI NAZOčNI :

Vladimir Domjanić, načelnik

Danica Glad, zamjenica načelnika

Franjo Janković, pročelnik

Ljiljana Cerovečki, računovođa  

Blaženka Krčmar, tajnica

Mladen Braniša, komunalni redar

Marija Molnar, ravnateljica Dječjeg vrtića“Potočnica“

Ž.Drljić, predstavnica javnih medija

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic pozdravlja sve nazočne i prepušta riječ  načelniku Vladimiru Domjaniću da iznese izvješće o događanjima i aktivnostima u Općini od prethodne sjednice. Načelnik također pozdravlja sve nazočne te iznosi da su radovi na adaptaciji Doma DVD Sveti Križ u fazi 90%-tne realizacije, izvedena je fasada, ožbukani su zidovi, grubo su postavljene električne instalacije. Preostali obrtnički radovi pokušat će se odraditi uz pomoć nekoliko obrtnika iz Svetog Križa koji bi time dali  doprinos svojeg naselja za izgradnju navedenog objekta.

Ugovorena je izrada Glavnog projekta središta naselja Mala Subotica i sljedeći tjedan obaviti će se razgovor s DVD Mala Subotica oko prijenosa u vlasništvo Općine dijela zemljišta koje pripada DVD Mala Subotica. U rješavanje imovinsko-pravnih odnosa vezanih na poslovni prostor  Međimurske banke u općinskom objektu donesen je zaključak na zadnjem ročištu da obje strane sjednu i ljudski razgovaraju te pokušaju dogovoriti modalitet kojim bi se problem riješio, bez posredovanja suda, nakon čega bi se obavilo etažiranje tog objekta. Sastanak je dogovoren za 29.svibnja 2012.godine, a pozvani su predstavnici Međimurske banke, načelnik Općine, predstavnici DVD Mala Subotica i odvjetnik Ivković.

Ugovorena je izrada projekta nadstrešnice na groblju Palovec.

Ministarstvu gospodarstva prijavljeno je 5 objekata za Program energetske učinkovitosti: Dječji vrtić „Potočnica“, Višenamjenska dvorana Štefanec, općinske prostorije u Glavnoj ulici 31 u M.Subotici, Dom DVD Palovec i Dom kulture Držimurec-Strelec.

U proteklom periodu u posjet Međimurskoj županiji došli su predstavnici Hrvatskih cesta i obavljen je razgovor vezan na projekt državne ceste D3 od ulaza u naselje Štefanec do naselja Donji Pustakovec. Hrvatske ceste ne planiraju izvoditi veće zahvate na tom djelu ceste jer će se u dogledno vrijeme izvoditi kanalizacija za koju je ishođena građevinska dozvola osim u dijelu koji se odnosi na naselje Štefanec, za koju je izrada projekata pri kraju.

Ministarstvo poduzetništva i obrta raspisalo je natječaj za projekt „Poduzetnička zona“ za 2012.godinu kod kojeg će Ministarstvo financirati izradu projektne dokumentacije.

Obzirom da Općina ima zajedničku središnju gospodarsku zonu s Općinom Orehovica uslijediti će razgovor obaju načelnika sa Županom oko definiranja detalja prijave na natječaj, a obje Općine su mišljenja da bi Međimurska županija trebala sudjelovati u osmišljavanju ovog obimnog projekta.

Prošli tjedan održan je sastanak s JVP čakovec jer su se pojavili problemi oko njezina financiranja. Prošle godine, tadašnja JVP opravdala je potrebu donošenja Odluke o osnivanju JVP čakovec i zajedničkog sufinanciranja od strane sustava općina time da će se takvim modelom povećati sredstva iz državnog proračuna za vatrogastvo, a općine iz sustava dobivale bi 1% više sredstava iz poreza na dohodak. To se nije dogodilo jer je došlo do smanjenja priliva sredstava iz državnog proračuna za vatrogastvo te je većina općina izvršila plaćanje za JVP čakovec po starom modelu. To će možda dovesti do poteškoća u njezinom normalnom funkcioniranju.

Dana 15.svibnja.2012.godine općinska delegacija u sastavu: Željko Jančec-predstavnik KUU „Zvon“, Vladimir Domjanić-općinski načelnik, Blaženka Palatinuš-predstavnica OŠ T.Goričanca Mala Subotica i Dejan Horvat-predstavnik općinskih DVD-ova, posjetila je općinu Straše u Sloveniji. Ovaj posjet odgovor je na poziv tamošnjeg načelnika i direktorice Općine te predstavnika njihove kulturno-umjetničke udruge upućen prilikom njihovog posjeta za vrijeme obilježavanja manifestacije „Bijela nedjelja“ u organizaciji KUU“Zvon“.  Suradnja njihove kulturno-umjetničke udruge i KUU“Zvon“ uspostavljena je već ranije, a rezultirala je zajedničkom prijavom projekta prekogranične suradnje s područja kulture u kojem je njihova KUU nositelj projekta. Prilikom posjeta dotakle su se mnoge teme, a predstavnici osnovnih škola dogovorili su suradnju u vidu organizacije Olimpijade sigurnosti školske djece u Međimurju ili gostovanje na njihovoj Olimpijadi sljedeće godine. Nastojala se uspostaviti što bolja suradnja dviju Općina kako bi se eventualno kandidirali još neki zajednički projekti prekogranične suradnje na nivou općina.

Obzirom da se očekuje skorašnje prihvaćanje novog Zakona o legalizaciji objekata, a Općina ima nelegaliziranih objekata, slijedi puno posla kako bi se to dovelo u red.

Poslovi koje obavljaju djelatnici na javnim radovima idu prema planu. Zbog kiše i kvara na velikoj kosilici malo zaostaju radovi košnje, ali ništa zabrinjavajuće. Započeli su s radovima postavljanja žičane ograde na rubnom dijelu otkupljenog zemljišta na groblju Mala Subotica-Štefanec u dužini od cca 140 metara i nakon košnje ti radovi će se nastaviti.

Mjesnim odborima poslane su obavijesti o skorašnjem pristupanju izmjenama Prostornog plana Općine kako bi isti održali sjednice i odredili možebitne potrebe za izmjenama Prostornog plana u djelu koje se odnosi na njihova naselja.

Punjenje općinskog proračuna za prva 4 mjeseca je u okviru planiranog ako se izuzmu stavke kapitalne pomoći iz državnog proračuna.

Tamburaški zbor KUU «Zvon» župne zajednice Mala Subotica prošli vikend na 35.Međunarodnom festivalu hrvatske tamburaške glazbe nagrađen je s dvije plakete, jednom zlatnom i jednom brončanom, što je za svaku pohvalu.

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic otvara AKTUALNI  SAT:

 

·        Valentin Šipuš pita da li je na Kolegiju gradonačelnika i načelnika određeno poduzimanje kakvih mjera za suzbijanje komaraca koji su prošle godine predstavljali veliki problem. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da dosada nije raspravljano o toj problematici ali će on na narednoj sjednici Kolegija potaknuti to pitanje

·        Josip Šegović poziva predsjednice VMO Palovec i Sveti Križ da razjasne temeljem čega Župnik na nedjeljnim misama konstantno proziva mještane Palovca i Svetog Križa te spominje neki sukob i inat kod ta dva mjesna odbora što unosi nelagodu i zbrku među mještane tih naselja. Također Župnik ističe da neće odstupiti od nekih stavova. Vijećnik Šegović smatra da očito ima nečega posrijedi i da spomenuti mještani zaslužuju pojašnjenje. Predlaže da se, osim na ovoj sjednici, očituju i preko javnih medija. Predsjednica VMO Palovec Danica Glad misli da je razlog prozivanja Palovčana taj što Župnik ne želi prihvatiti odluku Mjesnog odbora Palovca o neizgradnji kapele u Palovcu koja je ishod Zbora mještana Palovca, što ne znači da se kapela neće graditi nakon određenog vremena. Predsjednica VMO Sveti Križ Jadranka Sermek sigurna je da je Župnik prozvao njih radi odluke Mjesnog odbora Sveti Križ da će oni ubirati placovinu za štandove na proštenju, a ne Crkveno vijeće kao dosada. Ta odluka je donesena na temelju Odluke Općinskog vijeća o prodaji izvan trgovina. Smatra da Župnik tjera inat, a ne mjesni odbor.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic upozorava vijećnike da postavljaju pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća.

 

·        Jadranka Sermek pita u kojoj je fazi premještanje ograde kod mještanina Svetog Križa koji uporno krši komunalni red. Komunalni redar Mladen Braniša odgovara da je s njegove strane poduzeto sve, preostalo je samo da Općina odredi termin premještanja. Načelnik Vladimir Domjanić dodaje da je prije određivanja termina potrebno napraviti geodetsku snimku sporne lokacije.

·        Josip Šegović upućuje kritiku predsjednici VMO Palovec i Načelniku jer se nije na vrijeme pokosila trava na javnim površinama u Palovcu dok se u drugim naseljima jest i sugerira da se ubuduće podjednako često kosi u svim naseljima Općine. Načelnik Vladimir Domjanić obrazlaže da osim što je košnju spriječila kiša i kvar kosilice kako je naveo u izvješću, povećala se površina košnje za područje cijelog naselje Sveti Križ.

·        Đurđa Horvat pita da li se razmišlja o kakvom dodatnom rješenju, osim ogledala i semafora, na raskrižju Ulice A.Stepinca, Glavne ulice i Ulice B.Radića u Maloj Subotici. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da se o tom problemu razgovaralo na sastanku s predstavnicima Hrvatskih cesta prilikom nedavnog posjeta Međimurskoj županiji. Postavljeni semafor u Ulici Braće Radića pridonio je smanjenju broja prometnih nesreća ali problem izlaza iz Ulice Braće Radića na državnu cestu i dalje predstavlja živica obitelji Dodlek s kojom traju pregovori kako bi se postigao zadovoljavajući dogovor. Postoji prijedlog za privremeno rješenje da se na cesti u Ulici A.Stepinca kod izlaza na Glavnu ulicu postavi „kapljica“ sa znakom „STOP“ jer vozače koji nisu odatle zbunjuje širina ceste kod samog izlaza na državnu cestu jer misle da su na cesti s prednošću prolaza. Ravnateljica ŽUC-a Ljerka Cividini nije pobornica toga prijedloga.

·        Valentin Šipuš predlaže da Načelnik za jesen pripremi informacije o stvarnim obvezama prema JVP čakovec i mišljenja je da su Općine bila obmanute od strane JVP kod donošenja prošlogodišnje odluke o osnivanju i financiranju JVP čakovec. Načelnik Vladimir Domjanić prihvaća prijedlog i ističe da je učinjeni veliki propust što takva JVP nije oformljena prije 10 godina jer je propušteno 10 milijuna kuna.

·        Josip Šegović sugerira Načelniku da u pregovorima s Hrvatskim cestama oko projekta državne ceste D3 pokuša uvrstiti izvedbu pješačko-biciklističke staze između naselja Štefanec i Male Subotice. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da se u razgovoru s predstavnicima Hrvatskih cesta dotakla i ta tema ali to se neće realizirati. Propuštena je prilika kad se to jednostavno moglo  realizirati, a to je bilo u vremenu kad je ta cesta bila županijska.

·        Dejan Horvat ukazuje na, i dalje prisutan, problem prijevoza šljunka kroz naselje Držimurec od strane tvrtke Pavlic-asfalt-beton d.o.o.. Pretovareni kamioni prevoze šljunak sve dane u tjednu, a po noći se iskapa šljunak pa je buka cijele dane i noći. U zavoju kod kuća obitelji Mezga u Držimurcu prilikom izlaza na županijsku cestu za Turčišće prepuni kamioni s prikolicom zatrpali su kanalizacijsku cijev nakon što su ju polomili silaskom s ceste. Kamioni voze kroz naselje brzinom 90 km/h, teški do 50 tona. Tijekom jednog sata prođe i do 45 kamiona u oba smjera. Zbog njihova mimoilaženja, za što cesta nije dovoljno široka bankine više ne postoje. Mještane Držimurca jako je razljutio konvoj kamiona koji je na Praznik rada, neradni dan, u 6 sati ujutro prošao kroz naselje. Smatraju to čistom provokacijom, a gospodinu Mezgi je zbog cijele situacije narušeno zdravlje. Traži se nekakvo rješavanje problema, a bilo bi dobro da se od tvrtke Pavlic asfalt beton d.o.o. zatraži određivanje, a nakon toga i poštivanje radnog vremena odvoza i iskopa šljunka. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da se u proteklom periodu riješilo pitanje puta kojim bi se preusmjerio promet kamiona uz nasip Trnave, pa preko mosta do izlaza na cestu za Turčišće, a koji je dijelom na teritoriju Općine Domašinec. Mjesni odbor Turčišće na svojoj posljednjoj sjednici donio je odluku o odobravanju korištenja toga dijela puta između Držimurca i Turčišća, na čije korištenje je g.Pavlic pristao još prošle godine. Za pohvalu je zalaganje predsjednika Mjesnog odbora Držimurec-Strelec Ivana Dodleka kako bi se što prije riješilo odobrenje korištenja toga puta od strane Općine Domašinec. Sada predstoji izvedba mosta i ceste na navedenoj trasi od strane Tvrtke Pavlic asfalt beton d.o.o.. Poduzete su neke mjere kojima bi se odredile određene zabrane na cestama kroz Općinu, o njima će više biti riječi kad se konkretno definiraju. O urušavanju kanalizacijske cijevi obaviještena je ŽUC i obećano je da će se to promptno riješiti. U razgovoru s g.Baranašićem iz ŽUC dogovoreno je da će se izvršiti sanacija županijske ceste koja prolazi kroz Držimurec. Nažalost, prijevoz šljunka ne može se zabraniti, a snose se posljedice propusta neuvrštavanja određenih odredbi u lokacijsku dozvolu.    

·        Vladimir Mihalic pita kakve su planirane daljnje aktivnosti na mrtvačnici na groblju Mala Subotica-Štefanec, kada će se urediti unutrašnjost prostorija mrtvačnice. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da će se idući mjesec urediti unutrašnjost prostorija mrtvačnice jer se sada još suše zidovi, a što se tiče izvedbe nadstrešnice, to ovisi o punjenju proračuna, ali nada se da će biti do blagdana Svih svetih.

 

 Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic zatvara aktualni sat, otvara 30.sjednicu Općinskog vijeća i utvrđuje da je nazočno 12 vijećnika te da postoji kvorum. Predlaže dopunu Dnevnog reda dostavljenog vijećnicima u materijalima za sjednicu s točkom 14..  Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic daje takav dopunjeni DNEVNI RED  na prihvaćanje :

 

 

1.Usvajanje zapisnika s 29.sjednice Općinskog vijeća

2.Prijedlog izmjene i dopune Odluke o javnim priznanjima Općine Mala Subotica

3.Zahtjev VMO naselja Štefanec o izdvajanju naselja Štefanec iz sastava Općine

     Mala Subotica i pripajanje gradu čakovcu

4.  Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Mala Subotica

5.  Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude za izradu geoinformacijskog sustava

     Općine Mala Subotica( GIS-a.)

6.  Donošenje Odluke o usvajanju DPU-Ulice Zorana Šegovića – Gornje Trate

     Mala Subotica

7.  Donošenje Odluke o prihvaćanju Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u     

     Dječji vrtić « Potočnica »  Mala Subotica

8.  Donošenje Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić

     « Potočnica » Mala Subotica

  9.   Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu u Zoni poduzetništva

        Mala Subotica

 10.  Izvješće i očitovanje koncesionara o odvozu otpadnih voda iz septičkih jama na

        području općine Mala Subotica, te izvješće i očitovanje Međimurskih voda-čakovec

        o dopremljenim količinama otpadnih voda na pročistač u 2011.godini.

 11.  Prijedlog Odluke o sufinanciranju stambenog zbrinjavanja obitelji Topić

 12.  Prijedlog Odluke o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

 13.  Informacija o državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe

 14.  Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite

 

 

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

 

 

Ad.1. Usvajanje zapisnika s 29. sjednice Općinskog vijeća

 

Na Zapisnik s 29. sjednice Općinskog vijeća nije bilo primjedbi te je jednoglasno prihvaćen.

 

   

Ad 2. Prijedlog izmjene i dopune Odluke o javnim priznanjima Općine Mala Subotica

 

Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic pojašnjava da se predlaže izmjena i dopuna članka 4. točke 2. Plaketa općine Mala Subotica „Grb Općine Mala Subotica“ u alineji II. Odluke o javnim priznanjima Općine Mala Subotica objavljene u Službenom glasniku Međimurske županije br.4/11 i glasi: Plaketa se dodjeljuje kao osobna nagrada pojedincima, a skupna nagrada trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama građana ili drugim pravnim osobama, njihovim organizacijskim jedinicama ili radnim timovima i sl. za njihov doprinos, kreaciju, uradak ili organizaciju važnog događaja u Općini Mala Subotica, u jednom ili više područja gospodarskog i društvenog života u jednoj ili više prethodnih godina.

 

Prijedlog izmjene i dopune Odluke o javnim priznanjima Općine Mala Subotica jednoglasno je prihvaćen.

 

 

Ad.3. Zahtjev VMO naselja Štefanec o izdvajanju naselja Štefanec iz sastava Općine 

          Mala Subotica i pripajanje gradu čakovcu

 

Načelnik Vladimir Domjanić iznosi da je Mjesni odbor Štefanec ponovno pokrenuo inicijativu o izdvajanju njihovog naselja iz Općine Mala Subotica i pripajanju Gradu čakovcu koja je započeta još 2007.godine kada je održan Zbor građana na kojem je jednoglasno donesena odluka o istom. Ovom Zahtjevu prethodilo je provođenje ankete punoljetnih mještana Štefanca i 79% njih izjasnilo se za istupanje Štefanca iz Općine Mala Subotica i pripajanje Gradu čakovcu. Prilikom nedavnog posjeta ministra uprave Arsena Bauka Međimurskoj županiji održan je sastanak vezan na tu problematiku. Na sastanku su uz Ministra bili nazočni župan Ivan Perhoč, predstojnik Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji Branimir Posavec, gradonačelnik Branko Šalamon,  načelnik Vladimir Domjanić, zamjenica načelnika Danica Glad, predsjednica VMO Štefanec Ana Jambrović. Ministar je na sastanku upoznat s kronologijom događaja oko ove inicijative te zbog činjenice da je Zbor građana održan prije 5 godina Ministar se složio da bi bilo potrebno provesti referendum nakon što se podnese Zahtjev Općinskom vijeću. Zatraženo je i mišljenje o ovom slučaju od pravne službe Udruge općina koja smatra da bi zbog vremenskog razmaka od 5 godina od prvobitne inicijative bilo poželjno najprije organizirati Zbor građana, iako Zakonom nije precizirano nakon kojeg perioda se cijeli postupak vraća na početak. Načelnik Vladimir Domjanić predlaže da Općinsko vijeće donese odluku da se najprije sazove Zbor građana kako bi se potvrdila odluka o inicijativi istupanja Štefanca iz Općine i pripajanju Gradu čakovcu odnosno da se sve vrati na početak, a nakon toga da se podnese zahtjev da Općina raspiše referendum za isto. Ne slaže se sa stavom Mjesnog odbora Štefanec kako je naselje Štefanec bilo zapostavljeno u investiranju što su oni naveli kao razlog za ponovno pokretanje inicijative izdvajanja te smatra da mještani Štefanca prije donošenja navedene odluke na Zboru mještana trebaju dobiti konkretne podatke o općinskom investiranju u njihovo naselje tijekom proteklog vremena što bi im se prezentiralo na samom Zboru građana bez ikakvog pritiska da ih se silom zadrži u našoj općini ako to ne žele. Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic i njegov zamjenik Vlado Jančec ističu da bi bilo dobro da su vijećnici u materijalima za sjednicu dobili uz Zahtjev i ostalu dokumentaciju koju je Mjesni odbor priložio Zahtjevu. U raspravu po ovoj točki uključuje se nekoliko vijećnika od kojih vijećnici Valentin Šipuš i Dejan Horvat dijele stav da ne treba osporavati želju mještana Štefanca da istupe iz Općine, ali da bi zbog proteklog perioda trebalo vratiti  proceduru na početak i sazvati najprije Zbor građana, upoznati ih s konkretnim podacima o investicijama u naselje Štefanec, a nakon toga ovisno o odluci Zbora građana poduzeti daljnje korake. Vijećnici: Danica Glad, Jadranka Sermek, Vlado Jančec, Josip Šegović zauzeli su stav da nije potrebno sve vračati na početak već odmah raspisati referendum. Obzirom da je vijećnica Đurđa Horvat iznijela svoj stav da treba poštovati želju mještana Štefanca ali da se poštuje zakonska procedura,  predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic ističe da će Načelnik voditi brigu o zakonitosti postupaka u cijeloj proceduri i dodaje da je zakonsko pravo nekog naselja ako želi istupiti iz općine, na želje i volju građana ne može se utjecati ali ih se može informirati o činjenicama važnim za donošenje određene odluke. Daje 1. prijedlog o sazivanju Zbora građana i nakon toga raspisivanju referenduma i 2. prijedlog o raspisivanju referenduma, na glasovanje. Za 1. prijedlog da se najprije organizira Zbor građana a nakon toga referendum 2 vijećnika su glasovala ZA (D.Horvat, V.Šipuš), 9 PROTIV, i 1 je bio SUZDRŽAN (V.Mihalic) dok za 2. prijedlog da se raspiše referendum 9 vijećnika je glasovalo ZA, 2 PROTIV (D.Horvat, V.Šipuš) i 1 je bio SUZDRŽAN (V.Mihalic). Na temelju glasovanja predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic konstatira da je podržan prijedlog da se raspiše referendum o izdvajanju naselja Štefanec iz Općine čemu mora prethoditi donošenje Odluke o raspisivanju referenduma što će najvjerojatnije biti uvršteno na dnevni red sljedeće sjednice Općinskog vijeća.

 

 

Ad.4.Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Mala Subotica

 

Pročelnik Franjo Janković iznosi da se ovom odlukom, sukladno Zakonu o cestama definira pojam i dijelovi nerazvrstanih cesta, upravljanje, pravni status, upis, održavanje, građenje i rekonstrukcija, zaštita, financiranje i nadzor nerazvrstani cesta. Zamjenica načelnika Danica Glad dodaje da je važno napomenuti da su ovom odlukom uz prava i obveze vlasnika nerazvrstanih cesta definirane i obveze međaša s nerazvrstanim cestama.

           

Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Mala Subotica jednoglasno je prihvaćen.

 

 

 

Ad.5. Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude za izradu geoinformacijskog sustava 

          Općine Mala Subotica (GIS-a)

 

Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da geoinformacijski sustav nudi jednostavan način izmjere objekata za komunalnu naknadu i pregled stvarnog stanja izgrađenog područja, javne rasvjete i drugih infrastrukturnih objekata iz ureda u bilo kojem trenutku. Na terenu bi se morala utvrditi samo katnost objekata. Cijena izrade GIS-a je 24.900,00 kuna bez PDV-a, a pogodnost je ta što se može platiti u 5 rata.

 

 Prijedlog Odluke o prihvaćanju ponude za izradu geoinformacijskog sustava 

 Općine Mala Subotica (GIS-a)  jednoglasno je prihvaćen.

 

Ad.6. Donošenje Odluke o usvajanju DPU Ulice Zorana Šegovića – Gornje Trate

          Mala Subotica

 

Pročelnik Franjo Janković iznosi kronologiju događaja u proceduri donošenja DPU Ulice Zorana Šegovića u Maloj Subotici koja je u potpunosti ispoštovana, od donošenja Odluke o izradi DPU do javnih rasprava. Predstoji samo usvajanje DPU od strane Općinskog vijeća.

 

Odluka o usvajanju DPU Ulice Zorana Šegovića – Gornje Trate  Mala Subotica jednoglasno je prihvaćena.

 

 

Ad.7.  Donošenje Odluke o prihvaćanju Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u 

           Dječji vrtić „Potočnica“ Mala Subotica

 

Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic a ujedno i predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Potočnica“  iznosi da je Upravno vijeće na svojoj posljednjoj sjednici donijelo Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Potočnica“ kojeg je bilo potrebno donijeti temeljem Zakona o predškolskom odjelu i naobrazbi, a prema njemu će se postupati prilikom upisa djece u Dječji vrtić. Vijećnik Josip Šegović daje primjedbu na formulaciju naziva ove odluke jer je Pravilnik donesen od strane Upravnog vijeća i Odluka bi trebala glasiti „Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Potočnica“ Mala Subotica“. Predsjednik Vladimir Mihalic uvažava primjedbu te Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Potočnica“ Mala Subotica daje na prihvaćanje.

 

Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Potočnica“ Mala Subotica jednoglasno je prihvaćena.

 

Ad.8.   Donošenje Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić 

            „Potočnica“ Mala Subotica

 

Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic a ujedno i predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Potočnica“ navodi da je Upravno vijeće donijelo ovaj prijedlog odluke kako bi Općinsko vijeće donijelo akt temeljem kojeg bi ravnateljica Dječjeg vrtića djelovala prilikom upisa djece u Dječji vrtić. Do sada se o ostvarivanju prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić odlučivalo na Upravnom vijeću što nije u skladu sa sadašnjim zakonskim propisima.

 

Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić   „Potočnica“ Mala Subotica jednoglasno je prihvaćen.

Ad.9. Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu u Zoni

          poduzetništva Mala Subotica

 

Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da se ovom odlukom mijenja članak 10. Odluke o komunalnom doprinosu u Zoni poduzetništva Mala Subotica te glasi: U postotku od 100% plaćanja komunalnog doprinosa oslobađaju se vlasnici parcela u Zoni poduzetništva čiji će se zahtjevi za obračun komunalnog doprinosa dostaviti JUO Općine od strane UO za prostorno uređenje i gradnju MŽ do 1.7.2013.godine, a gradnju građevine izvršiti u roku od 3 godine, odnosno staviti građevinu u funkciju u roku od 4 godine od kupnje parcele.

 

Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu u Zoni   poduzetništva Mala Subotica jednoglasno je prihvaćen.

 

 

Ad.10. Izvješće i očitovanje koncesionara o odvozu otpadnih voda iz septičkih jama na

            području općine Mala Subotica, te izvješće i očitovanje Međimurskih voda

            čakovec o dopremljenim količinama otpadnih voda na pročistač u 2011.godini

 

Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic poziva vijećnike da rasprave o pristiglim očitovanjima od strane koncesionara za odvoz otpadnih voda Gospodarstva Juras i Međimurskih voda koje je traženo na prošloj sjednici obzirom da su u izvješćima istih subjekata navedene zbunjujuće brojke o otpremljenim i dopremljenim količinama otpadnih voda. Vijećnica Đurđa Horvat ističe da se prva javlja za riječ jer se kao predstavnica Osnovne škole osjeća prozvana u očitovanju koncesionara Kristijana Jurasa. Istina je da su postojale 2 pumpe kod septičkih jama, jedna u matičnoj i jedna u područnoj školi koje su pumpale otpadnu vodu iz zadnjih jama ali one su uklonjene nakon upozorenja komunalnog redara. Obzirom da su školski objekti, uključujući i športsku dvoranu, jako velikih površina, s desetak sanitarnih čvorova, puno je oborinskih voda i često će biti potrebno odvoziti otpadne vode, Škola financijski to neće moći izdržati. Možda će trebati zatvoriti nekoliko sanitarnih čvorova i ostaviti samo one nužne. Vijećnica Vesna Krčmar ukazuje na dvije kontradiktorne činjenice navedene u očitovanju koncesionara Kristijana Jurasa. Kod slučaja kad ga komunalni redar zatekao da je u polje dovezao fekalije navodi da je dovezao oborinsku vodu, a nekoliko redaka niže navodi da ne biježi od počinjenog djela. Vijećnica Vesna Krčmar također ima primjedbu zašto koncesionar u očitovanju nije imenovao dvije fizičke osobe koje mu uzimaju posao u Štefancu. Vijećnik Dejan Horvat pita da li je što poduzeto s tvrtkom koja se spominje u koncesionarovom očitovanju a zapošljava 140 djelatnika, nema zabilježen niti jedan odvoz otpadnih voda i kako je to uopće moguće. Komunalni redar Mladen Braniša odgovara da je posjetio navedenu tvrtku i rečeno mu je da tvrtka ima veliku septičku jamu. Vlasnicima tvrtke ukazao je na problem i obvezu odvoza otpadnih voda od strane koncesionara Gospodarstva „Juras“, a za samu kontrolu navedenog nadležne su vodopravne i sanitarne inspekcijske službe. Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic smatra da je dužnost Općinskog vijeća poduzimanje određenih korake kako bi se koncesionaru omogućilo pravo na nesmetano obavljanje ugovorenih poslova. Načelnik Vladimir Domjanić ističe da je od samog početka provođenja koncesije za odvoz otpadnih voda bilo jasno da će trebati neko vrijeme za uhodavanje posla, ali sada je prošlo već dosta vremena  pa je potrebno nešto poduzeti. Postoje samo dvije pravne osobe na području Općine koje odvoze otpadne vode po Zakonu. Predlaže da se pravnim osobama od kojih koncesionar ne vrši odvoz otpadnih voda, pravnim ili fizički osobama koje ilegalno odvoze otpadne vode te pravnim ili fizičkim osobama koje naručuju ilegalnu uslugu odvoza otpadnih voda pošalje pismeno upozorenje o obvezi odvoza otpadnih voda od strane koncesionara Gospodarstva „Juras“ u protivnom će snositi zakonske posljedice i prijavu nadzornim inspekcijskim službama. Također predlaže da se od mjesnih odbora zatraži prikupljanje podataka o pravnim ili fizički osobama koje ilegalno odvoze otpadne vode na njihovom području. Vijećnik Dejan Horvat ističe da nije istinita činjenica navedena u izvješću Međimurskih voda da koncesionar nije odvezao niti 1 m3 otpadnih voda od fizičkih osoba iz Držimurca i Strelca jer postoje saznanja da je izvršen takav odvoz. Vijećnik Josip Šegović primjećuje da se u raspravi ova točka zapravo podijelila na dva djela, na raspravu o izvješću i očitovanju koncesionara te na raspravu o problemima koji se javljaju kod provođenja koncesije. Iz oba očitovanja se ne vidi zašto dolazi do razmimoilaženja u kubikaži odvezenih i prihvaćenih količina otpadnih voda. Vijećnik Valentin Šipuš ističe da je potrebno koncesionara zaštititi od nelegalne konkurencije i djelovati na svijest mještana koji naručuju ilegalnu uslugu odvoza radi niže cijene, a nisu svjesni da time zagađuju okoliš u kojem žive. Podržava načelnikov prijedlog.

Predsjednik Vladimir Mihalic najprije daje na prihvaćanje provođenje načelnikovih prijedloga koje je prihvaćeno s 12 glasova ZA te daje Izvješća i očitovanja koncesionara i Međimurskih voda na prihvaćanje ali obzirom da je 11 vijećnika glasovalo PROTIV, a jedan vijećnik je bio SUZDRŽAN  (V.Mihalic) ista nisu prihvaćena.

 

 

Ad.11. Prijedlog Odluke o sufinanciranju stambenog zbrinjavanja obitelji Topić

 

Načelnik Vladimir Domjanić iznosi da je prognanička obitelj Topić početkom Domovinskog rata doselila u našu općinu i smještena je u prostorije stare Općine na adresi A.Stepinca 18, Mala Subotica. Nekretnina u kojoj se nalazi u jako je lošem stanju i prijeti joj urušavanje. Da bi se nešto konkretno poduzelo s tom nekretninom potrebno je osigurati neki bolji stambeni prostor u koji bi obitelj Topić preselila. Uz suglasnost VMO Mala Subotica nađen je jedan stari „grunt“ u Maloj Subotici na kojem se nalaze stambeni i gospodarski objekti i Općina bi za njega trebala izdvojiti 30.000,00 kuna. Prijedlog je da se navedena nekretnina upiše u vlasništvo obitelji Topić. Obzirom da navedena financijska sredstva nisu planirana proračunom za 2012.godinu, to bi se riješilo rebalansom proračuna. Vijećnica Đurđica Jančec pita što će biti s Etno zbirkom koja se nalazi u toj nekretnini i da li je određena neka nova lokacija za preseljenje Etno zbirke. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da je prostor u kojem je smještena Etno zbirka nešto novijeg datuma od stambenog dijela u kojem se nalazi obitelj Topić pa bi taj dio nekretnine ostao tako još neko vrijeme, sve dok se ne iznađe neka kvalitetna lokacija, možda nekakva stara kuća  za preseljenje Etno zbirke. Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic ističe da bi se donošenjem ove odluke dugoročno riješilo stambeno pitanje obitelji Topić i oslobodio bi se prostor koji bi se mogao eventualno kandidirati za neki projekt.

 

Prijedlog Odluke o sufinanciranju stambenog zbrinjavanja obitelji Topić jednoglasno je prihvaćen.

 

 

Ad.12. Prijedlog Odluke o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

 

Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da je ovu odluku potrebno donijeti temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.Predlaže se da se za političke aktivnosti i izborne promidžbe odredi iznos od 500 kuna po vijećniku Općinskog vijeća Općine, a na temelju rezultata izbora za članove predstavničkih tijela Općine. U susjednim općinama određen je iznos u rasponu od 200 do 1.000 kuna.

 

Prijedlog Odluke o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe prihvaćen je s 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM.

Ad.13.  Informacija o državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i

             naobrazbe

 

Ravnateljica Dječjeg vrtića „Potočnica“ Marija Molnar iznosi da usluge boravka u Dječjem vrtiću trenutno koristi 79-ero djece koja su raspoređena u 3 odgojno-obrazovne skupine. Do kraja 2013.godine potrebno je uskladiti broj djece po skupinama s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe. Ako bi se za iduću pedagošku godinu upisivala djeca u Dječji vrtić prema normativima iz Državnog pedagoškog standarda u 3 skupine moglo bi se upisati samo 63 djece bez djece s teškoćama u razvoju. Od djece koja sada pohađaju vrtić njih 47 ostati će u Dječjem vrtiću naredne pedagoške godine te bi se moglo prihvatiti samo 16 novoupisane djece. Na trenutno provedenim upisima 36 djece je novoupisano i sva djeca su iz naše općine. Na provedenoj anketi za potrebe otvaranja jasličke skupine 6 roditelja se prijavilo da bi koristilo jasličku skupinu, uz to 5 djece s nepune 3 godine starosti upisano je Dječji vrtić, a ona su isto kandidati za jasličku skupinu. Da bi sva upisana djeca mogla pohađati Dječji vrtić, a da se pritom poštuju normativi iz Državnog pedagoškog standarda i potreba za jasličkom skupinom, bilo bi potrebno oformiti 4 skupine i dodatno još jasličku skupinu. Ako pak bi se išlo na prihvaćanje samo 16 novoupisane djece koja bi se rasporedila u postojeće 3 skupine, prihod od uplata za boravak djece bio bi manji za 22.000 kuna i Dječji vrtić ne bi mogao poslovati, s time da ni plaće djelatnika Dječjeg vrtića nisu usklađene sa sadašnjim zakonskim propisima. Zbog navedenog, na Upravnom vijeću odlučeno je da se Općinsko vijeće upozna s trenutnom situacijom u Dječjem vrtiću te o potrebi usklađenja s Državni pedagoškim standardom do kraja 2013.godine i problemima koji se zbog toga javljaju.

 

   

Ad.14. Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite

 

Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da se ovom odlukom osniva postrojba civilne zaštite opće namjene veličine jednog tima koji broji ukupno 35 obveznika. Tim ima zapovjedništvo koje čine zapovjednik, zamjenik zapovjednika i bolničar, a sastavljen je od 3 skupine. Postrojba civilne zaštite osniva se za potporu u provođenju akcija zaštite i spašavanja u slučaju katastrofa i velikih nesreća. Mobilizacija postrojbe civilne zaštite provodi se po zapovjedi načelnika Općine, a provodi je Stožer za zaštitu i spašavanje u suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje čakovec.

 

Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite jednoglasno je prihvaćen.

 

 

Dovršeno u 22,20 sati.

 

 

 

                                                                                                   Zapisničar:

                                                                                              Blaženka Krčmar