U svojem izvješću, načelnik Vladimir Domjanić, izvijestio je vijećnike o investicijama u Općini koje su završene, koje su u tijeku i koje se očekuju te o poplavi u općinskim prostorijama matičnog ureda, VMO Mala Subotica, komunalnog redara i arhive i dr..

Tijekom Aktualnog sata raspravljalo se o klimavim poklopcima šahtova u Dravskoj ulici u Maloj Subotici, o problemu prebrze vožnje po naseljima, o popravku javne rasvjete, o legalizaciji u naselju Piškorovec i dr. Tijekom same sjednice vijećnik Vladimir Mihalic dao je svečanu prisegu, donesena je Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića «Potočnica», Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, Odluka o donošenju II.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine-ciljana izmjena, Odluka o usvajanju procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća, Odluka o Planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara te je imenovano stručno povjerenstvo za dodjelu koncesije za zbrinjavanje otpadnih i fekalnih voda.

 

Detalji sa sjednice mogu se vidjeti u IZVODU IZ ZAPISNIKA.