U četvrtak, 16. veljače s početkom u 18,00 sati održana je 28. sjednica Općinskog vijeća Općine Mala Subotica. Nakon što je načelnik Vladimir Domjanić podnio kratko izvješće o događanjima u Općini od prethodne sjednice, raspravljalo se o sanaciji deponija na području Općine, o «Sobočkom Fašjeku», o psima u Piškorovcu. Donesene su odluke o općinskim porezima, o visini naknade za prodaju na javnim površinama Općine, o visini naknade za izdavanje odobrenja za izgradnju ili rekonstrukciju nadgrobnog spomenika, predložena su dva kandidata za suce porotnike Općinskog suda u čakovcu, dopunjena je Odluka o komunalnom doprinosu te je imenovana ravnateljica Dječjeg vrtića «Potočnica». Sadržaj navedenih odluka i detalji sa sjednice mogu se vidjeti pod «Opširnije».

Izvod iz zapisnika s 28. sjednice OV – PREGLED (PDF)

3 – Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Potočnica" Mala Subotica – PREGLED (PDF)

4 – Odluka o porezima – PREGLED (PDF)

5 – Odluka o trgovini izvan prodvaonica – PREGLED (PDF)

6 – Odluka o visini naknade za izdavanje odobrenja za izgradnju nadgrobnog spomenika – PREGLED (PDF)

7 – Odluka – Suci porotnici – PREGLED (PDF)

8 – II. Izmjene i dopune – Komunalni doprinos 2/2012 – PREGLED (PDF)