IZVOD IZ ZAPISNIKA

s 13. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana 28.listopada 2014. godine u 18,00 sati u prostorijama Općinskog vijeća, Glavna 29a, Mala Subotica

NAZOČNI VIJEĆNICI :
Danica Glad, Valentin Šipuš, Biljana Bedić, Vesna Halić, Dejan Horvat, Josip Horvat, Željko Jančec, Mladen Križaić, Ivana Mikac-Dodlek, Jadranka Sermek

IZOČNI VIJEĆNICI:
Miran Pintarić, Ivan Marčec, Vladimir Mihalic, Josip Šegović

OSTALI NAZOČNI :
Vladimir Domjanić, načelnik
Dragutin Branilović, zamjenik načelnika
Franjo Janković, pročelnik
Ljiljana Cerovečki, računovotkinja
Blaženka Krčmar, tajnica
Mladen Braniša, komunalni redar
Marija Molnar, ravnateljica Dječjeg vrtića „Potočnica“
Adam Oršoš, potpredsjednik VMO Piškorovec
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad pozdravlja sve nazočne i daje riječ načelniku Vladimiru Domjaniću…

IZVOD IZ ZAPISNIKA s 13. sjednice OV