Izvod iz zapisnika s 11. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana  1.srpnja 2014. godine u 19,00 sati u prostorijama Općinskog vijeća, Glavna 29a, Mala Subotica

NAZOČNI VIJEĆNICI : Danica Glad, Valentin Šipuš, Vesna Halić, Dejan Horvat, Josip Horvat, Željko Jančec, Ivan Marčec, Ivana Mikac-Dodlek,  Jadranka Sermek

IZOČNI VIJEĆNICI: Biljana Bedić, Mladen Križaić, Vladimir Mihalic, Miran Pintarić, Josip Šegović

OSTALI NAZOČNI :

Vladimir Domjanić, načelnik
Franjo Janković, pročelnik
Ljiljana Cerovečki, računovođa
Blaženka Krčmar, tajnica
Mladen Braniša, komunalni redar
Denis Hajdarović, predsjednik Savjeta mladih

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad pozdravlja sve nazočne i daje riječ načelniku Vladimiru Domjaniću…

IZVOD IZ ZAPISNIKA S 11. sjednice OV