-ŽUPNI URED MALA SUBOTICA
A.Stepinca 63, Mala Subotica
Tel: 040 631-713

-OSNOVNA ŠKOLA TOMAŠA GORIČANCA MALA SUBOTICA
Glavna 55, Mala Subotica
tel: 040 631-620, fax: 040 631-023
www.os-mala-subotica.skole.hr

-DJEČJI VRTIĆ «POTOČNICA» MALA SUBOTICA
Glavna 55/A, Mala Subotica
Tel/Fax: 040 631-320
www.opcina-mala-subotica.hr

-AMBULANTE, Glavna 31, Mala Subotica:
–  OPĆE MEDICINE
dr.Anica Belić, tel: 040 631-182
dr.Mandica Kramar-Markovinović, tel:  040 631-220
–  DENTALNE MEDICINE  – Vladimir Mađarić, dr.dent.med., tel: 040 631-100

-MATIČNI URED MALA SUBOTICA
Glavna 31, Mala Subotica
tel: 040 631-112

-ŽELJEZNIČKA STANICA MALA SUBOTICA
V.Žganca 1, Mala Subotica
tel: 040 631-477

-POŠTANSKI URED MALA SUBOTICA
Glavna 28, Mala Subotica
tel: 040 372-118

-PRIVREDNA BANKA ZAGREB – ISPOSTAVA MALA SUBOTICA
Glavna 32a, Mala Subotica
tel: 040 340-350