Dana 22.siječnja 2013.godine održana je 5.sjednica Vijeća mjesnog odbora Mala Subotica. Projektant Armin Sovar održao je prezentaciju uređenja prostora između Župne crkve i Doma DVD-a te je održana rasprava po toj temi. Definirani su uvjeti prijenosa nekretnine kod Doma kulture iz vlasništva DVD-a u vlasništvo Općine te je predsjednik Organizacijskog odbora «Sobočki fašjkek 2013.» Dragutin Branilović iznio detalje oko organizacije ovogodišnjeg «Sobočkog fašjeka».

 

O detaljima sa sjednice može se pročitati u Zapisniku sa sjednice koji se nalazi na linku Zapisnici-Mjesni odbor Mala Subotica (Izbornik).