REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALA SUBOTICA

KLASA: 810-06/20-01/1

URBROJ: 2109/10-02-20-2

Mala Subotica, 05.11.2020. godine

Na temelju članka 5. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20), članka 11. i 12. Poslovnika o radu Stožera civilne zaštite Općine Mala Subotica, Smjernica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za opremanje, prijenos, prijevoz, kremiranje i pogreb osobe preminule kao posljedica bolesti COVID-19, te Zaključka o davanju ovlasti gradovima i općinama o imenovanju ovlaštenih pogrebničkih službi za opremanje, prijenos, prijevoz, kremiranje i pogreb osobe preminule kao posljedica bolesti COVID-19 za područje Međimurske županije Stožera Civilne zaštite Međimurske županije (KLASA: 810-06/20-03/78, URBROJ: 2109/1-04-20-01 od 2.11.2020. godine), načelnik Stožera civilne zaštite Općine Mala Subotica donosi

ODLUKU O IMENOVANJU

pogrebničke službe za opremanje, prijenos, prijevoz, kremiranje i pogreb osobe preminule kao posljedica bolesti COVID-19 na području Općine Mala Subotica

Članak 1.

Ovlaštenom osobom za opremanje, prijenos, prijevoz, organizaciju kremiranja i pogreb osobe preminule kao posljedica bolesti COVID-19 na području Općine Mala Subotica imenuje se Cvjećara “Iris”, Miklavec 127, OIB 52894990301, pogrebnik-prijevoznik Ivica Dodlek.

Članak 2.

Dodatne troškove zbog dodatno poduzetih radnji vezanih uz sumnju na zarazu ili zarazu pokojnika bolesti COVID-19 snosi Općina Mala Subotica, dok sve ostale troškove snosi naručitelj pogreba.

Članak 3.

Ovlaštena osoba iz članka 1. ove Odluke dužna je uz račun priložiti i podatke o umrloj osobi uz dokaz da je ista umrla od posljedica zaraze COVIDom-19.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Mala Subotica

Mladen Lacković, ing. lovstva