Ovim putem udrugama sa područja Općine Mala Subotica skrećemo pozornost na obvezu predaje financijskih izvještaja FINA-e bez obzira koliki  su  bili  prihodi  u  2016.  godini.  To  znači  da  i  za  1.000,00  kn  prihodovane  donacije  ili članarine, do 28.02.2017. godine udruge moraju predati godišnji financijski izvještaj na to predviđenom obrascu  GPRIZNPF,  koji  će  po  predaji  i  obradi  biti  javno  objavljen  u  Registru  neprofitnih organizacija (https://banovac.mfin.hr/rnoprt/).  Jednako  tako,  ukoliko  je udruga  prihodovala  određena  financijska  sredstva  iz  javnih  izvora  (općina, grad,  županija,  država,  poduzeća  u  većinskom  državnom  vlasništvu) ista je dužna  donatorima  do 28.02.2017.  godine  predati  Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava  (Obrazac  PROR-POT), osim ako ugovorom nije drugačije definirano.

Dodatne zakonske obveze udruga koje vode jednostavno knjigovodstvo su:

  1. moraju biti  upisane  u  registar  neprofitnih  organizacija  (RNO)  –  bez  upisa  u  RNO  ne  mogu dobivati sredstva iz javnih izvora (državni proračun i proračun JL(R)Sa),
  2. moraju voditi knjigu blagajne, knjigu primitaka i izdataka, knjigu ulaznih računa, knjigu izlaznih računa i popis dugotrajne imovine (uključujući provedbu godišnje inventure).

Općina Mala Subotica
Jedinstveni upravni odjel
Referent za opće i upravne poslove
Mirjana Sečan

Tel. 040/631 705; 099/62 98 493
Fax 040/631 500
E-mail: referent@opcina-mala-subotica.hr