Ples svih skupina na vrtićkoj terasi u popodnevnim satima…