REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
Općinski načelnik
KLASA: 008-02/15-01/5
URBROJ: 2109/10-02-15-1
Mala Subotica, 29.10.2015.

– odgojno-obrazovne ustanove, mjesni odbori, vjerske zajednice, udruge, društva, klubovi, pojedinci s područja općine Mala Subotica

Poštovani,

obavještavamo Vas da je u pripremi novi broj općinskog glasila “Naš listek” te Vas ujedno pozivamo da dostavite zanimljive materijale (tekstove, fotografije) iz djelokruga rada ustanova, zajednica, udruga, društava, klubova ili pojedinaca s područja naše Općine, a koji se odnose na period od izlaska prošlog broja glasila “Naš listek” (za Božić 2014.godine) pa sve do predaje materijala za ovaj broj.

Materijali se dostavljaju isključivo u digitalnom obliku do srijede, 25.11.2015.godine u ured Općine ili na e-mail opcina@opcina-mala-subotica.hr, glavnom uredniku na e-mail mario.zamuda@gmail.com (mob. 091/59 08 199) te ostalim suradnicima:

Željko Agejev ( 098/61 03 94 ),
Jelena Jančec, Strelec 3 ( 091/79 101 36 ),
Jadranka Sermek ( 098/463 313 ),
Valentin Šipuš ( 098/95 10 987 ) i
Franjo Mesarić-Frenki ( 099/66 31 972).

Kasnije dostavljeni materijali neće se uvrstiti u sadržaj glasila, jer će nakon navedenog roka krenuti priprema za tisak.
S poštovanjem,

OPĆINSKI NAČELNIK: Vadimir Domjanić